Stichtingbestuur

Bestuurssamenstelling Stichting Cultureel Centrum de Jansheeren: 

 • W.H. Milikan (voorzitter)
  06-51573160
 • P.G.J. Kloes (vice-voorzitter)
  06-36036587
 • mw. M.T.C. Heesterbeek (secretaris)
  06-53359913
 • mw. J.B.M. Quax (penningmeester)
  06-17316294
 • R. ter Plegt (lid)
  06-54795668

Beheerder van de zalen is Horeca Jansheeren.