Historie

Gemeenschapshuis sinds 1967

Historie van De Jansheeren

Halverwege de vijftiger jaren werd Heemskerk betrokken bij de gevolgen van de grootse uitbreidingen, welke het toenmalige HOOGOVEN-concern (Nu TATA) onderging. Simpelweg: de uitbreiding vroeg werknemers (‘arbeiders’); die moesten gehuisvest worden, snel en modern (voor die tijd). Heemskerk wilde en kon aan de uitvoering van die vraag een bijdrage leveren.

Daarmede was de groei van dorpje naar kleine stad ingezet. Maar naast huizen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, wegen enz moest er ook een cultureel centrum komen.

17 februari 1967

Heemskerk kende een soort verenigingsgebouw, het KSA-gebouw, dat eigendom was- en beheerd werd door het toenmalige Laurentius-kerkbestuur. Het was gelegen aan de tegenwoordige Deutzstraat. Vervanging van gebouw en eigenaar heeft veel inspanning en tijd gevraagd.

Uiteindelijk werd met instemming van het gemeentebestuur op 17 februari 1967 een stichting opgericht ‘Gemeenschapshuis De Jansheeren’, welke zich ten doel stelde een modern cultureel centrum te gaan bouwen en te gaan exploiteren.

Modern cultureel centrum voor het gemeenschapsleven in Heemskerk.

In de eerste schetsen van een nieuwbouw waren naast vergader- en werkruimten voor sociaal culturele instellingen, soosruimte en ontmoetingsmogelijkheden gemaakt; tevens werd gedacht aan een toneelzaal, een ruimte voor de bibliotheek en accommodatie voor de huisvesting van de muziekschool.

In de loop van de volgende jaren vielen er steeds meer functies weg, maar de doelstelling, het aanbieden van accommodatie voor het gemeenschapsleven in Heemskerk, bleef gehandhaafd.

Jarenlang hebben bibliotheek en cultureel werk naast werkruimten en vergader – en ontmoetingsruimten De Jansheeren gemaakt tot een trefpunt voor Heemskerkers.

Gaandeweg echter verloor De Jansheeren ook zijn veelzijdigheid aan functies; de bibliotheek en het ruimhartige cultureel programma zochten hun heil elders; De Jansheeren beperkte zich tot ontmoetingsplek, werkplek en vergaderplek voor een aantal instellingen en stichtingen.

Aan het einde van de negentiger jaren maakten de talloze verbouwingen en aanpassingen een totaal nieuwbouwplan noodzakelijk. Nog steeds was De Jansheeren voor veel Heemskerkers het trefpunt voor ontmoeting.

Na het passeren van het millennium, bleek dat het gebouw aan de Deutzstraat dringend aan renovatie toe was, tengevolge van een zeer intensief gebruik. Toevalliger wijze was dit ook het geval met het gebouw van de buurman, de Stichting Thuiszorg IJmond, later ViVa!Zorggroep. Beide besturen kwamen tot het inzicht dat nieuwbouw misschien mogelijk en wenselijker was.

In dit stadium werd een deskundige op het gebied van de bouwkunde en huisvesting aangetrokken in de persoon van de toenmalige directeur van de Woningstichting Woon op Maat. Toen vervolgens de andere buurman, het bekende café Nijman, te kennen gaf te willen sluiten was de weg naar gehele nieuwbouw geopend.

De huidige Jansheeren aan het Maltezerplein in Heemskerk centrum.

Het café werd door de Woningstichting gekocht. Deze drie partijen gaven een architect opdracht om een schetsplan te maken. Bij dit schetsplan bleek ook het achter het complex gelegen parkeerterrein te zijn betrokken. Hierdoor werd ook de Gemeente Heemskerk partij in het plan. Ook zij besloten hun bezittingen aan vastgoed in te brengen bij het project.

Vervolgens is gezocht naar een ontwikkelaar die geïnteresseerd was in de in het complex opgenomen supermarkt. Dreefbeheer, de ontwikkelaar van de Dekamarkt, diende zich hierbij aan als partner.

Deze ontwikkeling leidde er toe dat op 16 maart 2007 een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten tussen de Gemeente Heemskerk, de Stichting ViVa!, de Woningstichting WOOn op MAAT en de Stichting Cultureel Centrum de Jansheeren. In dezelfde bijeenkomst werd door deze partijen een contract gesloten met Dreefbeheer voor de realisatie van het Project.

Het project bestaat uit een Zorgplein, een Supermarkt (DEKA), een zalencomplex (de Jansheeren), een parkeergarage en een aantal woningen.

Het zalencomplex zal door de Stichting de Jansheeren geëxploiteerd worden en gehuurd van de Woningstichting WOON op MAAT.

Ton van Herpen en Pieter de Jonge

Cultureel centrum

Stichting Cultureel Centrum de Jansheeren biedt zalen voor activiteiten voor senioren in het kader van het welzijnsbeleid voor ouderen.

Onze zalen

Wij zijn in het bezit van ruime en goed uitgeruste zalen. Alle zalen hebben hun eigen karakter, zijn multifunctioneel en voorzien van modern meubilair. 

Activiteiten

Er worden veel culturele activiteiten georiganiseerd en geherbergd in de Jansheeren. Zowel overdag als in de avonduren is er veel te beleven. Er is voor iedereen iets te doen.

Informatie Aanvragen